Koppången

myren-LM[1]På vår väg från Tänndalen till hemmet åkte vi förbi Koppången. Koppången är förutom den otroligt fina melodin även ett naturreservat strax norr om Orsa. Det är ett stort reservat – närmare 5000 hektar – och består av vidsträckta myrar och gammal skog. Det är mycket vackert och väl värt att stanna och uppleva storheten och tystnaden. Gränsen för reservatet går vid den gamla granskogen vid Tunturibergets fot och där fanns ett gammalt fäbodställe med det vackra namnet Blomtäkt. Hit buffrades (vallades) korn och getter till bete i skogarna runt fäboden och här tillverkades smör, ost och messmör. Här var även gränsen för Orsabor och de lite mera norrut boende ”finnarna”. Här var också marknadsplatser (namnet Koppången känns igen av ett motsvarande namn på norska som betyder marknadsplats).

Ljuden av svepande liar och klingande koskällor har för länge sen tystnat, men den öppna marken och husen vid Blomtäkt finns kvar och är ett fint utflyktsmål i Koppången. Hus har rustats och fungerar som rast- och övernattningsstuga för vandrare och skidåkare.

Vad man nu vill med naturreservatet är att återställa dikade myrar – inte bara i Koppången – och på så sätt bevara den mångfald som finns av växter och djur. Här finns t ex olika orkidéarter (myrblomster, jungfru Marie nycklar och ängsnyckel finns här) och mängder av olika vadarfåglar som kommer att gynnas av att återställa naturen.  Diken läggs igen och inträngande skog röjs bort.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *